Asuntojen viikkokatsaus (28.08.): pyyntöjen joustot jatkuivat 4. viikkoa


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2051 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pohja-Tallinn (-22 €/m2 ), Kristiine (-11 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 ), Haabersti (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Pirita (+23 €/m2 ), Mustamae (+19 €/m2 ), Nomme (+7 €/m2 ), Kesklinn (+1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2553 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Mustamäe (1641 €/m2) ponkaisi jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen.
Mustamäe uuteen hintaennätykseen korkeakoulujen lukukauden alkuun.

Mustamäen kaupunginosa ennakoi -8 viikkoa hinnoitteluissaan opiskelubuumia

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haabersti alueella: 1943 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -24 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl nosti niitä. Koko Tallinnan m2-hinta laski 4. viikkoa sen vuoden trendistä tasaisesti alemmas.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Kalamaja lähiössä suljettiin suuri blokki luksusuustuotantoa markkinoilta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1858 €/m2 (-36 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Nomme ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 2 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 210 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Mustamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja  sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1856 €/m2 (+12 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Kesklinn ja Nomme alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Pohja-Tallinn ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (239 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Nomme.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2012 €/m2 (-44 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn ja Lasnamäe alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Nomme niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (433 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 117 kpl / 27% ja Lasnamäe 61 kpl / 14%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Lasnamäe alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 13 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.