Asuntojen viikkokatsaus (09.10.): nostetta useimmilla alueilla


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2061 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+62 €/m2 ), Pirita (+37 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+16 €/m2 ), Haabersti (+10 €/m2 ), Kesklinn (+4 €/m2 ), Lasnamae (+2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Nomme (-8 €/m2 ) ja Mustamae (-3 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2552 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Kristiine (2005 €/m2) ponkaisi jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 lähinnä kolmen kalliin listatun uuden vielä rakentamattoman talonsa voimasta (os Rähni 4, Algi 59/1 ja Algi 59/2).
Markkinoille yhä lisää kalliimpia koteja myyjien uusina ilmoituksina. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2211 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -22 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä.

Kesklinn kallistui kun sen Kadriorg lähiö esitteli monia kalliita koteja myyntiin esiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2069 €/m2 (+107 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Kristiine  ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 234 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 2023 €/m2 (+117 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Pohja-Tallinn ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (318 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Haabersti.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2106 €/m2 (+101 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Kesklinn, Kristiine ja Pirita alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Mustamäe & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (367 kpl) ja niiden keskittyminen vahvistui keskustaa kohti (ts Kesklinn: 94 kpl / 26% ja Lasnamäe 64 kpl / 17%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi  Kesklinn ja Kristiine alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Mustamäe kaupunginosassa (ts 38 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.