Asuntojen viikkokatsaus (14.11.): yhä kalliimpien uusien kotien tulva jatkuu


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2080 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pohja-Tallinn (+57 €/m2 ), Lasnamae (+16 €/m2 ), Kesklinn (+16 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-16 €/m2 ), Mustamae (-7 €/m2 ), Kristiine (-3 €/m2 ), Nomme (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2572 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin nyt runsaasti: Pohja-Tallinn (2122 €/m2), Lasnamäe (1599 €/m2) & Kesklinn (2572 €/m2) ponkaisivat kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 jälleen.
Pohja-Tallinn nousi jyrkästi hinnoittelussaan sen Kalamajan uudistuotannolla 11/2017
Kotien hinnoittelu jatkui runsaan uudistuotannon tuella jälleen yhä ylemmäs uusiin ennätyksiin tärkeimmillä suuralueilla. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Pohja-Tallinn alueella: 2122 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -21 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä. Haabersti pysyi tarkkaan ennallaan sen neliöhinnassaan viikon ajan monistakin sen markkinamuutoksista huolimatta.

Pohja-Tallinn kallistui Tallinnassa reilusti eniten kun sen Kalamaja lähiö esitteli alati yhä lisää superkalliita uusia kotejan myyntiin lopuvuotta kohti myyjiensä toimesta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2089 €/m2 (+103 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Haabersti, Pohja-Tallinn ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Kesklinn ja Pirita alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun nostojatarjouksiinsa ja 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi: 238 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1794 €/m2 (-36 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Kesklinn ja Mustamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Lasnamäe ja Pohja-Tallinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (238 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Haabersti.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2098 €/m2 (+96 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Pohja-Tallinn, Haabersti ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pirita & Mustamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 3 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (296 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 69 kpl / 23% ja Lasnamäe 82 kpl / 28%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallin ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pirita kaupunginosassa (ts 9 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen uudelleen avattujen myyjiensä aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.