Asuntojen viikkokatsaus (19.02.): uudistuotannon levoton pumppaus kiihtyi


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2140 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Haabersti (+164 €/m2 ), Lasnamae (+7 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+3 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-21 €/m2 ), Kristiine (-16 €/m2 ), Mustamae (-9 €/m2 ), Nomme (-8 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2656 €/m2 tasoille. Haaberstin hurja nousu johtui yhdestä keskittymästä luksustaloja sen kaukaisimmassa osassa & teki siitä samalla suhteellisesti kalleimman alueen kaupungissa.
Markkinoilla koettiin erittäin jyrkkiä muutoksia uudistuotannon vyöryssä mikä veti myös koko Tallinnan m2-ennätykseen. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haabersti alueella: 2052 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -21 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä.

Haabersti kallistui kun sen Kakumäe lähiö palautti taas uudelleen luksuskoteja myyntiin massoittain sen kaavoitettuun jahtisatamaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2222 €/m2 (+258 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Lasnamäe, Pohja-Tallinn ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Kesklinn ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  3 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 5 laskuja.

Voluumi ryhmässä nosti selvästi: 259 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1808 €/m2 (+17 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Haabersti ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (236 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2102 €/m2 (+88 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Haabersti ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kesklinn & Kristiine niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (308 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 333 kpl / 57% ja Lasnamäe 109 kpl / 19%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Haabersti ja Nõmme alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Haabersti eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 12 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.