Asuntojen viikkokatsaus (24.07.): kiinteistöbuumin helle yltyi lisää


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2215 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Haabersti (+39 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+33 €/m2 ), Pirita (+19 €/m2 ), Nomme (+8 €/m2 ), Kesklinn (+5 €/m2 ), Lasnamae (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Mustamae (-19 €/m2 ) ja Kristiine (-11 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2708 €/m2 tasoille. Uusia alue-ennätyksiä leivottiin myös: Haabersti (2148 €€/m2) ponkaisi sen kalleimmille tasoilleen yhden uustuotannon talon voimasta. Sekä hinnoittelun huojunta että uusien & vanhojen kotien marginaaliero – se oikea kuplamittari – takoi uusia ennätyksiään Haaberstissa & Pohja-Tallinn:ssa myyjien pyynnöissä uusien talojen listauksillaan Kalamajan & Mustjõen lähiöissä.

Uusien & vanhojen kotien marginaaliero leimahti ennätyksiin kaupungin parilla alueella
Uudistuotannon tulva kiihtyi lisää kesän loppua kohti samalla kun taas muuttuneiden kaikki aliryhmät laskivat ihan samojen suuralueiden johdolla: Kesklinn, Pohja-Tallinn & Lasnamäe. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haaberstin alueella: 2148 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -21 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä.

Haabersti halpeni kun sen Mustjõe lähiö esitteli monia uusia koteja myyntiin 2405 €/m2 keskihinnalla yhdestä talosta vm 2019 yhteisarvoltaan 875 000 €.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2016 €/m2 (-147 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Haabersti ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 3 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 154 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Lasnamäe ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1848 €/m2 (-170 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Mustamäe ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (191 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2251 €/m2 (-115 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Musamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (304 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 68 kpl / 22% ja Pohja-Tallinn 61 kpl / 20%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pirita eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Nomme kaupunginosassa (ts 10 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.