Asuntojen viikkokatsaus (10.09.): uudistuotannon painetta alennettiin syksyyn


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2213 €€/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pohja-Tallinn (-60 €€/m2 ), Kesklinn (-19 €€/m2 ), Nomme (-12 €€/m2 ), Mustamae (-9 €€/m2 ), Pirita (-8 €€/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Haabersti (+51 €€/m2 ), Lasnamae (+2 €€/m2 ), Kristiine (+2 €€/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2736 €€/m2 tasoille.

Kalamajan hintahuojunta paheni jälleen uudelleen keskihinnan tippuessa v2018 alun tasoille

Hinnoittelu jousti kun uusien talojen määrää rajoitettiin myynnistä tuntuvasti suurimmilla alueilla. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Kesklinn:n alueella: 2736 €€/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -20 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl nosti niitä.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Kalamaja lähiöstä suuri kehittäjä sulki jopa neljä uutta taloa myynneistään, joiden yhteisarvo oli n 7,8 miljoonaa euroa. Kalliiden kotien keskihinta oli asetettu 190 500 €/koti eli ts 3559 €/m2 pääasiassa näiden ollen kooltaan tilavia kaksioita (ts 54 m2).

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2004 €/m2 (-124 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Pohja-Tallinn ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  1 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 7 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 224 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1892 €/m2 (+55 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Lasnamäe ja Nomme alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Pohja-Tallinn ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (247 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2132 €/m2 (-75 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Mustamäe ja Kekslinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (438 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 112 kpl / 26% ja Pohja-Tallinn 82 kpl / 19%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Kesklinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 26 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.