Asuntojen viikkokatsaus (7.10.): asuinalueet muuttuivat edullisemmiksi uuden vertailujakson myötäBaltic News for Finns
:n asuntomonitorin hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko laski keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,194x (-0,066x) – lähinnä vain vertailukvartaalin vaihtuessa. Tarjousten alueellista laskua esiintyi eniten mm Nomme (-0,26x) ja Kristiine(-0,10x) ja Mustamäe (-0,06x) alueilla. Tarjoushintojen nousua ei kirjattu nyt lainkaan yleismarkkinoilla. Kesklinn keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 15% kun tarjouskannan keskihinta laski n 2040 €/m2 – käy ilmi BN4F:n asuntojen hintabarometrista.
Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Pirita (1,33x, kerroin) alueella vrt sen Q3/2012 myynnin toteutumiin.
Testaa ILMAISEKSI !

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme näillä viikoilla käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi hintabarometrissa Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät ostajalle (esim kotiselaimessa alla 1 kohteelle) sekä niiden ALE-%:t taulukoituna. Näkemykset perustuvat käytettävissä olevaan tuoreisiin julkisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Kristiine muuttui suhteellisesti edullisemmaksi sen tarjouksissaan

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelussa 7 kpl laski niiden omissa aluetarjouksissaan.

Hintakertoimena on laskettu vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat ed.kvartaalissa) Tallinnasta. Uusi vertailukvartaali on hinnoittelultaan edellistä Q2/2013 kalliimpi.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin visualisoinnin kera, jos asuntokauppa kiinnostaa. Linkin löydät myös katsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Asuntomonitorin markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen aktivoituneisiin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.
Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset laskivat tarjouksiaan.

Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Lasnamäe (-0,11x) ja Pohja-Tallinn (-0,11x)  hintakertoimissaan sen markkinatilanteeseen ja edelliseen jaksoon nähden.

Merkittävää trendin vastaista nousua oli Kesklinn (+0,46x) uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen keskiarvo laski n 1,22x tasolle (-0,01x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 6  aluetta tuki hinnoittelun laskua ja 2 nostoa tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä tippui dramaattisesti: vain 16 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Haabersti.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi laskua.

Suurimpana muutoksina olivat: Nomme (-0,48x), Mustamäe (-0,09x) ja Kristiine (-0,10x)  alueiden tarjoukset.

Nousua kokivat viikkojaksolla: Haabersti (+0,17x) ja Kesklinn (+0,03x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,13x viikon päättyessä (vrt 1,21x viikkoa ennen) hinnoittelun laskiessa myyjillä 5 asuinalueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi oli myös kohtuullista (186 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Mustamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa oli hinnoittelun laskua.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >100 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Kesklinn (-0,07x), Kristiine (-0,34), Mustamäe (-0,31x) ja Haabersti (-0,33x)  alueet laskien tarjouksiaan. Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Lasnamäe (+0,05x) nousu ryhmän 2. suurimmalla voluumilla.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 7 kpl laski niiden hinnoittelun tarjouksiaan kun vain 1 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi paljon (415 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni 3 avainalueelta (Kesklinn, Lasnamäe ja Pohja-Tallinn) pois pääkaupungissa. Hintakertoimeksi muodostui 1,18x koko viikon ajalta (-0,11x/vko).  Suurin vaikutus oli Kesklinn laskeneilla keskihinnoilla koko markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme lukea laskua keskihinnoissa ( johtuen eniten vertailujakson muutoksesta ) mitä tukivat kaikki muuttuneiden aliryhmät sekä alueena Kristiine sen kaikissa ryhmissä. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,12x yleisesti) sekä hintapäivitettyjen aliryhmässä Nomme (kerroin: 0,90x & 14 eri myyntikohdetta) kaupungin osat. Hyvin edullinen kerroin syntyi nyt Q3/2013 vertailun alkaessa jonka aikana sen keskihinnat selvästikin nousivat.
 Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu aina myös hintabarometrimme kartalle.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:


Hintabarometri esittää koko tarjouskantaa yleisesti viime viikolta.

Markkinatutka 
ryhmittelee erilleen vain sen muuttuneet ilmoitukset.
 

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.


Jätä kommentti