Asuntojen viikkokatsaus (4.11.): hinnoittelun nousu hidastui selvästiBaltic News for Finns
:n asuntomonitorin hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,214x. Tarjousten alueellista nousua esiintyi eniten mm Kesklinn (+0,01x), Mustamäe (+0,01x) ja Kristiine (+0,01x) alueilla. Tarjoushintojen laskua taas tuotti vain Lasnamäe (-0,01x). Kesklinn keskimääräiset ostajan käyvät ALEt nousi nyt n. 17% kun sen tarjouskannan keskihinta nousi n 2087 €/m2 tasolle – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muiden kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti tarkistettavissa  myös hintabarometrista. Uuden kuukauden alku myös samalla muutti hintatrendit useimmilla pääkaupungin alueilla nouseviksi 10/2013 tulosten myötä.
Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Pirita (1,40x kertoimella) alueella vrt sen Q3/2012 myynnin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme näillä viikoilla käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi hintabarometrissa Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät ostajalle (esim alla 1 tarjoukselle) sekä niiden ALE-%:t taulukoituna. Näkemykset perustuvat käytettävissä olevaan tuoreisiin julkisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Kristiine vaikutti yhtenäisimmin asuntomarkkinan kallistumiseen viikossa

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelussa 4 kpl kallistui niiden omissa aluetarjouksissaan ja 1 kpl laski.

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat ed. myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Asuntomonitorin markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset nostivat tarjouksiaan.

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn (+0,10), Kristiine (+0,13x) ja Pohja-Tallinn (+0,11x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen katsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi Lasnamäe (-0,10x) ja Haabersti (-0,22x) uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen keskiarvo nousi n 1,23x tasolle (+0,03x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4  aluetta tuki hinnoittelun nostoja ja 4 pienempää laskua tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 214 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi laskua.

  • Suurimpana muutoksina olivat: Pohja-Tallinn (-0,10x) ja Lasnamäe (-0,04x) alueiden tarjoukset.
  • Nostetta kokivat viikkojaksolla: Kesklinn (+0,08x) ja Haabersti (+0,03x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,15x viikon päättyessä (vrt 1,16x viikkoa ennen) hinnoittelun laskiessa myyjillä 4 asuinalueella ja noustessa lievästi 4 alueessa. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski hieman (145 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pohja-Tallinn ja Lasnamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Kesklinn (-0,02x) ja Haabersti (-0,23x)  alueet laskien niiden tarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn (+0,06x) ja Lasnamäe (+0,08x) laskut.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan kun 3 kpl laski niitä reilusti. Muutosilmoitusten määrä nousi (385 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 224 kpl) pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,23x koko viikon ajalta (-0,04x/vko).  Suurin vaikutus oli Haabersti alueen laskeneilla keskihinnoilla koko ryhmän sisällä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme lukea nostoa keskihinnoissa mitä tukivat uudet ilmoitukset sekä alueena Kristiine kaikissa sen eri ryhmissä. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,12x yleisesti) sekä uusien ilmoitusten aliryhmässä Haabersti (kerroin: 1,03x & 4 eri myyntikohdetta) kaupunginosat.
Myyjien keskittyminen hintapäivitettyjen parissa yhä voimakkaammin keskustaan jatkui nyt 3. viikkoa pääkaupungissa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:


Hintabarometri esittää koko tarjouskantaa yleisesti viime viikolta.

Markkinatutka 
ryhmittelee erilleen vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.


Jätä kommentti