Asuntojen viikkokatsaus (11.11.): keskusta laski tarjouksiaan selvästiBaltic News for Finns
:n asuntomonitorin hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko laski keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,213x. Tarjousten alueellista laskua esiintyi eniten Kesklinn (-0,05x) alueilla. Tarjoushintojen nostoja taas tuottivat Lasnamäe (+0,01x) ja Kristiine (+0,01x). Kesklinn keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 13% kun sen tarjouskannan keskihinta laski selvästi n 2005 €/m2 tasolle – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti tarkistettavissa  myös hintabarometrista.
Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Pirita (1,41x kertoimella) alueella vrt sen Q3/2013 myynnin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme näillä viikoilla käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi hintabarometrissa Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät ostajalle (esim alla 1 tarjoukselle) sekä niiden ALE-%:t taulukoituna. Näkemykset perustuvat käytettävissä olevaan tuoreisiin julkisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Kesklinn alensi tarjoustasojaan viime viikon aikana

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelussa 1 kpl laski merkittävästi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 3 kpl nosti niitä hieman vähemmän yhteensä.

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat ed. myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Asuntomonitorin markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset laskivat tarjouksiaan.

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn (-0,14), Kristiine (-0,19x) ja Pohja-Tallinn (-0,11x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen katsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista nostetta näkyi Lasnamäe (+0,14x) ja Haabersti (+0,09x) uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen keskiarvo laski n 1,20x tasolle (-0,03x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4  aluetta tuki hinnoittelun laskuja ja 4 pienempää nostetta tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 226 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen nousua.

  • Suurimpana muutoksina olivat: Pohja-Tallinn (+0,07x) ja Lasnamäe (+0,06x) alueiden tarjoukset.
  • Laskuja kokivat viikkojaksolla: Kesklinn (-0,06x) ja Haabersti (-0,09x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,16x viikon päättyessä (vrt 1,15x viikkoa ennen) hinnoittelun noustessa myyjillä 3 asuinalueella ja laskiessa lievästi 4 alueessa. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi hieman (166 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pohja-Tallinn ja Lasnamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Kesklinn (-0,04x), Mustamäe (-0,13x) ja Lasnamäe (-0,09x)  alueet laskien niiden tarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikutti vain ainoastaan Pirita (+0,10x) alueen noste.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 7 kpl laski niiden hinnoittelun tarjouksiaan kun 1 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä laski (287 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 202  kpl) pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,14x koko viikon ajalta (-0,09x/vko).  Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn alueen laskeneilla keskihinnoilla markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme lukea laskua keskihinnoissa mitä tukivat uudet ilmoitukset ja uudelleen avatut aliryhminä sekä alueena Kesklinn kaikissa sen eri ryhmissä. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,13x yleisesti) sekä uudelleen avattujen ilmoitusten aliryhmässä Nomme (kerroin: 1,01x & 6 eri myyntikohdetta) kaupunginosa.
Myyjien keskittyminen hintapäivitettyjen parissa yhä voimakkaammin keskustaan jatkui nyt 4. viikkoa pääkaupungissa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:


Hintabarometri esittää koko tarjouskantaa yleisesti viime viikolta.

Markkinatutka 
ryhmittelee erilleen vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.


Jätä kommentti