Asuntojen viikkokatsaus (18.11.): uudelleen avatut tukivat vahvimmin hinnoittelun nousua


Baltic News for Finns

 kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nousi keskihinnoittelussa myyjien hintakertoimissa tasolle 1,224x. Tarjousten alueellista nousua esiintyi eniten Kesklinn (+0,04x) ja Pohja-Tallinn (+0,04x) alueilla. Tarjoushintojen laskua taas tuotti Pirita (-0,01x). Kesklinn keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 16% kun sen tarjouskannan keskihinta nousi selvästi n 2077 €/m2 tasolle – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti tarkistettavissa  myös hintabarometrista.

Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Pirita (1,40x kertoimella) alueella vrt sen Q3/2013 myynnin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme näillä viikoilla käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi hintabarometrissa Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät ostajalle (esim alla 1 tarjoukselle) sekä niiden ALE-%:t taulukoituna. Näkemykset perustuvat käytettävissä olevaan tuoreisiin julkisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Tallinna kallistui Pohja-Tallinn veturina viime viikon aikana

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelussa 4 kpl nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski niitä hieman.

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat ed. myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Asuntomonitorin markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan.

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Nomme (-0,30x) ja Haabersti (-0,14x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen katsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista nostetta näkyi Pohja-Tallinn (+0,38x) ja Kesklinn (+0,05x) uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen keskiarvo laski n 1,15x tasolle (-0,05x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 6  aluetta tuki hinnoittelun laskuja ja 2 nostetta tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 202 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Nomme.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen nousua.

  • Suurimpana muutoksina olivat: Pohja-Tallinn (+0,09x), Mustamäe (+0,06x) ja Nomme (+0,19x) alueiden tarjoukset.
  • Laskuja kokivat viikkojaksolla: Kesklinn (-0,03x) ja Kristiine (-0,07x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,17x viikon päättyessä (vrt 1,16x viikkoa ennen) hinnoittelun noustessa myyjillä 4 asuinalueella ja laskiessa lievästi 4 alueessa. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski hieman (134 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pohja-Tallinn ja Mustamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Kesklinn (+0,11x), Kristiine (-0,10x) ja Pirita (+0,30x)  alueet laskien niiden tarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan ei vaikuttanut yhtään kaupunginosaa viikon aikana.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 8 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan. Muutosilmoitusten määrä laski (281 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 211 kpl) pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,29x koko viikon ajalta (+0,15x/vko).  Suurin hinnoittelun vaikutus selvästi oli Kesklinn alueen nostamilla keskihinnoilla markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme lukea nostetta keskihinnoissa mitä tukivat hintapäivitykset ja uudelleen avatut aliryhminä sekä alueena Pohja-Tallinn kaikissa sen eri (ali-)ryhmissä. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,14x yleisesti) sekä uudelleen avattujen ilmoitusten aliryhmässä Haabersti (kerroin: 0,98x & 18 eri myyntikohdetta) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 


Jätä kommentti