Rakennuslupa tarvitaan vain yli 60 m2:n hankkeissa


Pienten rakennusten toteuttamiseen sekä korjauksiin ei tarvita enää kuntien kirjallista suostumusta eli lupaa. Suurempien kuin 60 m2 rakennuksia vaaditaan hyväksytty erillinen rakennuslupa jatkossakin Virossa.

Tekninen valvontaviranomaisen rekennusasioista vastaava Ahto Tuulingu sanoi että yli 60 m2 hankkeissa kyseeseen tulee yleensä purku , laajennus ja kunnostustyöt. ”Pieniä rakennuksia , joita ei ole osoitettu yleisölle ja joiden rakentaminen on  vain n 20-60 m2 ja korkeus enintään 5 m, rakennuslupahakemuksen sijasta riittää kirjallinen ilmoitus projektista tekijän toimesta ”.

Luvan antaja: paikallishallinto tai tekninen valvontaviranomainen (TJA)

Rakennusluvan hakemusta varten on toimitettava kaksi saman sisältöistä paperia: yksi alkuperäinen leimoineen ja toinen jäljennös tästä. Rakennushanke on tarkastettava ko alan asiantuntijan toimesta. On myös maksettava valtion palvelumaksu ja toimitettava energiamerkki rakennuksesta, jos sitä vaaditaan.

Uusi aloitus myöhemmin vaatii luvan uusimisen

Ennen hakemista pitäisi olla tietoinen myös siitä , että rakennuslupa raukeaa voimasta mikäli rakentaminen ei ole alkanut kahden vuoden kuluessa hyväksytyn luvan julkaisupäiväivästä. Paikallishallintoon ilmoitetaan normaalisti kun ensimmäiset työt käynnistetään hankkeessa.

”Rakennuksen omistajan on haettava myös uutta rakennuslupaa , jos hanke muuttuu olennaisesti keskeisiltä osiltaan ”, sanoo Tuuling . ”Esimerkiksi paloturvallisuus , energiatehokkuus pakottavia kuormituksen mitoitukset tai muut tärkeät tekniset muutokset voivat vaatia tätä. ”

Rakennusluvat myönnetään tai annetaa siitä eri päätös aina max 20 päivän kuluessa hakemuksen asiapapereiden toimituksesta.

Rakennuttajat huolellisia

NCC Ehitus:n [add firm=”NCC Ehitus”] johtaja Toomas Alle sanoo, että he aina tarkistavat rakentajien kanssa tarvittavat luvat kuntoon . ”Tilannetta, jossa työ olisi tehty jo puutteellisen luvan kera, emme ole onneksi kohdanneet ”, hän sanoo . ”Olemme kuitenkin ajoittain kohdanneet asiakkaita, joilla on halu aloittaa rakentaminen niin pian kuin mahdollista ja jopa ennen kuin he saavat rakennuslupaa hyväksytyksi. ”

Toimitusjohtaja Harju Ehituse:sta Aavo Teder toteaa, että  rakennuslupa on aina tarpeen ja se tarkistetaan aina heidänkin toimissaan. ” Jos lupaa ei ole saatu, niin rakentamisen aloittaminen on viivästynyt ”, hän sanoo .

Kuka hakee lupaa?

Rakennusluvan hakemuksen tekee maan tai rakennuksen omistaja tai sen osaomistaja, jolle kuuluu suurin osa kiinteistöstä. Myös kyseessä voi olla asunnon omistaja tai sen enemmistöstä vastaava omistaja.

Julkisen vesistöjen tapauksessa rantahankkeissa lupa myönnetään henkilölle, joka omistaa sen kiinteistön tai ranta-alueen.

  • http://www.aripaev.ee/?PublicationId=2ec7e2e8-124a-4c4a-9551-b270bb968347&ref=rss
  • http://www.tja.ee/

Jätä kommentti