Asuntojen viikkokatsaus (1.7.): tarjoukset kirivät jälleen ylemmäs


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1671 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+31€/m2), Pirita (+47€/m2) ja Pohja-Tallinn (+10€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja taas kokivat Mustamäe (-24€/m2) ja Haabersti (-4€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa nousi 2263 €/m2 tasolle – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2155 €/m2 (ts +47€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kesklinn  kuvasti tarjouksien nostoillaan pääkaupunkia

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl  nosti niitä omissa aluetarjouksissaan kun 3 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1641 €/m2 (-160€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista nousua näkyi Pirita ja Haabersti  alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun laskuja ja 3 nostoja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 120 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Mustamäe.

Uudet hinnat vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1487 €/m2 (-45€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Mustamäe ja Haabersti alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nousua näkyi mm Pohja-Tallinn ja Nomme kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskua hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 nousua. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (193 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Haabersti alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1798 €/m2 (+70€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Lasnamäe, Pirita ja Kesklinn alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Mustamäe ja Pohja-Tallinn niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 3 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (708 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 273 kpl / 39% ja Lasnamäe 210 kpl / 30%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nostoa keskihinnoissa mitä tukivat uudet + hintapäivitetyt aliryhmänä sekä asuinalueena Kesklinn lähes kaikissa sen eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien hintojen tarjousten aliryhmässä Haabersti (13 edullisempaa tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.