Asuntokaupat 6/2014: kesän alku yllätti vahvuudellaan Tallinnassa


Useimmat kaupunginosat nostivat kesäkuussa 6/2014 keskihintojaan Tallinnan toteutuneissa kaupoissa. Tässä yllättäjät olivat: Kristiine (+18,2%) ja Nomme (+15,2%) vahvoilla panoksillaan kun vertaillaan ed. kuukautta (m/m) siellä toisiinsa m2-hinnoissa. Nämä eivät ole mitään tyypillisiä myyntivetureita Tallinnassa. Laskijoiden puolella olivat vain Lasnamäe (-7,7%) ja Kesklinn (-4,7%) neliöhinnoissaan. Kesän alku oli yllättävän vahva selvästi korkeamman nykyhinnoittelun vallitessa kuin vuosi sitten – kaiken kaikkiaan.

Keskihintojen nousussa suurin osa asuinalueista

y/y chart
m/m chart

Kesäkuu 2014 muutti hintoja nyt niin, että myyntihinnat nousivat Tallinnassa kuten (€/m2) kuukausitason oheisesta muutoskuvastakin voi havaita sen 6 eri kaupunginosassa. Alempia hintoja tuottivat nyt pääkaupungin ääripäät: Lasnamäen halvin alue ei käynyt kaupaksi ilman alennuksia kuin ei myöskään perinteisesti ylimmäksi hinnoiteltu keskustan kaupunginosa.

Kauppamäärien hiipuminen jatkui

Kauppamäärät (550 kpl) Tallinnassa 6/2014 asunnoille laskivat edelleen vrt 5/2014 tasoihin (572 kpl) nyt jo peräti neljättä kuukautta peräkkäin.

 

Suurin vastuu koko kauppojen tippumisesta oli Lasnamäen alueella, jossa laskua kaupoissa oli yllättäen >20 kpl.

Kauppamäärien vetureina  toimivat nyt jopa 5 aluetta tasaisesti: Kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe, Pohja-Tallinn ja Kristiine. Yllättäjinä näistä voidaan pitää Kristiine:n vahvaa myyntiä (85 kauppaa) sekä Mustamäen nousua takaisin sen nykyisillä jo melko korkeilla myyjien marginaalitasoillaan.

 

Myyntiodotukset: 7/2014

Ennusteemme perustuvat lähtökohtaisesti viime vuoden vastaavaan aikaan, jota laajennamme kotiselaimen hintabarometrin tuottaman aivan viime aikaisimman markkinakäytöksen perusteelta.

  1. Kaupunginosin katsottuna ne suurimmat myyntiodotukset (vrt 7/2013) kohdistuvat: Kesklinn ja Lasnamäe alueille. Molempien alueiden marginaalit myyjän ja ostajan välillä kasvoivat merkittävästi myös viime kuukauden aikana, joka voi johtaa myynnin hidastumiseen yhä voimakkaammin jatkossa.
  2. Pohja-Tallinn alueen marginaalit ovat yhä myös vaarallisen korkealla toukokuun mukaisesti ostajiin nähden ja ennustamme nyt alueelle kesäkuun mukaista myynnin vaimenemista jos myyjät eivät muuta näkemystään.
  3. Muista alueista parhaimmat mahdollisuudet vahvaan myyntiin on nyt Mustamäen ja Kristiinen kohdalla: näiden marginaalit supistuivat voimakkaasti kesäkuussa ja pysyivät viikoittain melko alhaalla koko ajan. Näistä Kristiine alueen vahva myynti perustui ennen kaikkea hyvin suurten asuntojen vaihtoon kuukaudessa, joka ei voi jatkua pitkiä aikoja jatkuvasti sekään. Keskimäärin Mustamäen myyjät tekivät tarjouksiaan n 110-150 €/m2 marginaaleilla ja Kristiine:ssä taas n 90-110 €/m2 omilla asunnoillaan. Tämä tilanne luo melko suotuisat olosuhteet sulkea kauppoja yhä paremmin ja nopeammin.
Edulliset Marginaalit Kristiinen alueelta kotiselaimella katsottuna

Koko Tallinnan yhä nousevien keskihintojen ja tätä vastaan alenevien kauppamäärien yhtälö asettaa entistäkin suuremman haasteen yleisesti kaikkien kaupunginosien vahvemman myynnin jatkumisen osalta.

Hyviä aputyökaluja