Asuntojen viikkokatsaus (7.7.): tarjouksissa vähäistä laskua


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko laski keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1665 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Lasnamäe (-27€/m2), Kesklinn (-11€/m2) ja Nomme (-14€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nostetta taas kokivat Mustamäe (+20€/m2) ja Pirita (+6€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa laski 2252 €/m2 tasolle – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2161 €/m2 (ts +6€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosittain tarkasteltuna.

Lasnamäe kuvasti tarjouksien laskuilla hinnoittelua kaupungissa

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl  laski niitä omissa aluetarjouksissaan kun 2 kpl nosti tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1759 €/m2 (+118€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pirita ja Pohja-Tallinn markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi Kristiine ja Lasnamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 3 aluetta tuki hinnoittelun nostoja voimakkaasti ja 5 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 141 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pirita.

Uudet hinnat vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1514 €/m2 (+26€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Mustamäe ja Pirita alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskuja näkyi mm Pohja-Tallinn ja Kesklinn kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nousua hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (166 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Lasnamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1768 €/m2 (-30€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Lasnamäe, Pirita ja Kesklinn alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Mustamäe ja Pohja-Tallinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 4 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä laski  (682 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 268 kpl / 39% ja Lasnamäe 215 kpl / 32%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä laskua keskihinnoissa mitä tukivat uudet + hintapäivitetyt aliryhmänä sekä asuinalueena Lasnamäe lähes kaikissa sen eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien hintojen tarjousten aliryhmässä Nomme (5 edullisempaa tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.