Asuntojen viikkokatsaus (14.7.): hinnoittelu rauhoittui aloilleen


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko piti keskihinnoittelua lähes aloillaan myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1663 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pirita (-52€/m2), Pohja-Tallinn (-4€/m2) ja Kristiine (-15€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nostetta taas kokivat Lasnamäe  (+23€/m2) ja Nomme (+6€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa jäi 2252 €/m2 tasolle – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2109 €/m2 (ts -52€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosittain tarkasteltuna.

Pohja-Tallinn kuvasti tarjouksiensa laskuilla asuntomarkkinan yleistunnelmia

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl  laski niitä omissa aluetarjouksissaan kun 4 kpl nosti tarjouksiaan. Kesklinn pysyi aivan aloillaan hinnoitteluissaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1624 €/m2 (-135€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pirita ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi Nomme, Mustamäe ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 3 aluetta tuki hinnoittelun laskuja voimakkaasti ja 5 nostetta tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 128 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Nomme ja Mustamäe.

Uudet hinnat vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1559 €/m2 (+45€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Mustamäe ja Pirita alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskuja näkyi mm Pohja-Tallinn kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nousua hinnoittelussa myyjillä 7 asuinalueella ja 1 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (168 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pirita alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1747€/m2 (-21€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Mustamäe, Pirita ja Kesklinn alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Haabersti ja Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl laski niiden hinnoittelua ja 2 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (733 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 275 kpl / 38% ja Lasnamäe 220 kpl / 30%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Mustamäe alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä hyvine loivaa laskua keskihinnoissa mitä tukivat uudet + uudelleen avatut aliryhmänä sekä asuinalueena Pohja-Tallinn lähes kaikissa sen eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien hintojen tarjousten aliryhmässä Kesklinn (25 edullisempaa tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.