Asuntojen viikkokatsaus (21.7.): Pohja-Tallinn testaa rajojaan yhä lisää


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua yhä myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1665 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+10€/m2), Pohja-Tallinn (+34€/m2) ja Haabersti (+6€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja taas kokivat Lasnamäe  (-7€/m2), Kesklinn (-24€/m2) ja Nomme (-13€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa laski 2228 €/m2 tasolle. Pohja-Tallinn teki nyt taas uuden hintaennätyksen koko seurantajaksojemme ajalta aina v2013 – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2119 €/m2 (ts +10€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosittain tarkasteltuna.

Haabersti kuvasti tarjouksiensa nostoin asuntomarkkinan yleistilaa

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl  nosti niitä omissa aluetarjouksissaan kun 3 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1651 €/m2 (+27€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi Nomme, Mustamäe ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4 aluetta tuki hinnoittelun nostoja voimakkaasti ja 4 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 140 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Uudet hinnat vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1450 €/m2 (-109€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Mustamäe, Kristiine ja Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoja näkyi mm Haabersti kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 7 asuinalueella ja 1 nostoja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (193 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Pirita alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1771 €/m2 (+25€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Pohja-Tallinn, Pirita ja Kristiine alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Kesklinn, Mustamäe ja Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 4 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (753 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 211 kpl / 39% ja Lasnamäe 295 kpl / 28%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Pohja-Tallinn ja Pirita alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousuja keskihinnoissa mitä tukivat uudet + uudelleen avatut aliryhmänä sekä asuinalueena Haabersti lähes kaikissa sen eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien hintojen tarjousten aliryhmässä Haabersti (7 edullisempaa tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.