Asuntojen viikkokatsaus (11.8.): vahvaa m2-hintojen nostetta taas Tallinnassa


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua tuhdisti myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1679 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+41€/m2), Nomme (+21€/m2), Haabersti (+15€/m2) ja Lasnamäe (+18€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat vain Pirita (-9€/m2)  ja Mustamäe (-6€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa nousi 2284 €/m2 tasolle. Pohja-Tallinn teki uuden hintaennätyksen tarjouksissaan jo 2. viikkoa peräkkäin. Tallinnan markkinoiden näkemysero nyt syveni lisää myyjien ja ostajien hyväksymien neliöhintojen kesken vrt Heinäkuun asuntomarkkinaan.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2111 €/m2 (ts -9€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Haaberstissa hinnoittelu osoitti melko yhtenäistä kallistumista

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl  nosti m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan kun 2 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1611 €/m2 (+20€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Haabersti ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskuja näkyi taas Lasnamäe ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 3 aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 5 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 158  kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Pirita.

Uudet hinnat vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1583 €/m2 (+4€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Nomme, Pirita, Kristiine alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskuja näkyi mm Lasnamäe, Kesklinn ja Haabersti kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (185 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Pirita alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1862 €/m2 (+91€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Lasnamäe, Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan selvästi.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat vain Pirita niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 7 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 1 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä laski (639 kpl) ja niiden keskittyminen tiivistyi lisää 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 312 kpl / 49% ja Lasnamäe 83 kpl / 29%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun ylivoimainen vaikutus oli Lasnamäe ja Kesklinn alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat kaikki aliryhmät sekä asuinalueena Haabersti sen lähes kaikissa vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien hintojen tarjousten aliryhmässä Mustamäe (18 edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.