Asuntojen viikkokatsaus (25.8.): Haabersti tarjousennätykseen uusien kotien turvin


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko nosti  keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1668€/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi eniten  Kesklinn (+47€/m2), Haabersti (+29€/m2) ja Kristiine (+2€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat Lasnamäe (-25€/m2), Nomme (-21€/m2)  ja Pirita (-12€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa nousi 2285 €/m2 tasolle samalla kun Haabersti teki sen tarjoustensa ennätyksen (1513 €/m2) neliöissään.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2101 €/m2 (ts -12€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kesklinn hinnoittelu nousi sen vanhojen kotien selvästi kallistuessa

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl  nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1794 €/m2 (+77€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Mustamäe, Lasnamäe ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskuja näkyi taas Kesklinn ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 3 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 171 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Mustamäe ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1509 €/m2 (-25€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Nomme, Mustamäe, Kesklinn alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoja näkyi mm Pohja-Tallinn, Pirita ja Haabersti kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja  hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 nostoja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (232 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Pirita alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1809 €/m2 (+29€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Lasnamäe, Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat vain Pirita, Haabersti, Mustamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua ja 4 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (670 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 298 kpl / 44% ja Lasnamäe 206 kpl / 31%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun ylivoimainen vaikutus oli Lasnamäe ja Kesklinn alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat uudet ja uudelleen avatut aliryhmät sekä asuinalueena Kesklinn kaikissa sen vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä Nomme (5 edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.