Asuntojen viikkokatsaus (1.9.): keskustan tarjoukset joustivat reilusti


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko laski  keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1667€/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kesklinn (-39€/m2), Pohja-Tallinn (-19€/m2) ja Nomme (-4€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nousua kokivat Lasnamäe (+29€/m2)  ja Haabersti (+10€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa laski nyt reilusti 2246 €/m2 tasolle samalla kun Haabersti teki sen hinnoittelunsa ennätyksen (1523 €/m2) neliöissään.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2109 €/m2 (ts +8€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kristiine hinnoittelu laski lisää jo alhaisesta ALE-% huolimatta

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl  laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl nosti lievemmin tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1568 €/m2 (-225€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista nostetta näkyi taas Mustamäe ja Lasnamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun laskua ja 3 nostoa tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 171 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1548 €/m2 (+40€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Pohja-Tallinn, Nomme alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskuja näkyi mm Mustamäe, Lasnamäe ja Kristiine kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostetta hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (232 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1784 €/m2 (-25€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Kristiine, Haabersti ja Pohja-Tallinn alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat vain Lasnamäe, Nomme, Mustamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl laski niiden hinnoittelua ja 3 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (670 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 327 kpl / 45% ja Lasnamäe 201 kpl / 28%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat uudet ja uudelleen avatut aliryhmät sekä asuinalueena Kristiine melkein kaikissa sen vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä Kristiine (20 edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.