Asuntojen viikkokatsaus (20.10.): myyjät raapivat markkinoiden lasikattoa


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1682 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+40€/m2), Lasnamäe (+2€/m2) ja Nõmme (+2€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskua kokivat Pohja-Tallinn (-4€/m2) ja Pirita (-2€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa nousi reilusti nyt 2288 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin 1. kertaa nyt Nõmmen alueella: 1684 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -24%) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kesklinn kalleimmat hinnoittelut jakautuivat tasaisesti viikon aikana

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1645 €/m2 (-7€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pirita, Kristiine ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nousua esiintyi Haabersti ja Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  3 aluetta tuki hinnoittelun laskua tarjouksiinsa ja 5 nostoja.

Voluumi ryhmässä nousi: 169 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Lasnamäe ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1513 €/m2 (-1€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pirita, Kesklinn, Mustamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nousua näkyi mm Pohja-Tallinn, Haabersti ja Nomme kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 nostoa. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (349 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Kesklinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1887 €/m2 (+3€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Lasnamäe ja Kristiine alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Nomme, Mustamäe ja Pirita niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 4 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä laski (559 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui yhä lisää keskustaa kohti (ts Kesklinn: 303 kpl / 54% ja Lasnamäe 151 kpl / 27%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Lasnamäe alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat  uudelleen avatut tarjoukset sekä asuinalueena Kesklinn lähes kaikissa sen vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä Pirita (2 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.