Asuntojen viikkokatsaus (1.12.): Joulun kalleus hiipi myös kotien markkinoille


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1698 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+35€/m2), Nõmme (+12€/m2) ja Kristiine (+6€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskua kokivat  Pirita (-14€/m2), Lasnamäe (-8€/m2) ja Mustamäe (-5€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa nousi nyt 2305 €/m2 tasoille ja teki nyt uuden korkeimman uuden ennätyksensä sitten v 2009 pohjiensa jälkeen.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin jälleen nyt Nõmmen alueella: 1689 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -22%) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosien tarkkuudella.

Kesklinn:n alue puski voimalla kalliimmaksi – jo Joulun tunnelmaa enteillen

 

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski tarjouksiaan. Pohja-Tallinn pysyi melko tarkalleen entisissä hinnoitteluissaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1694 €/m2 (-76 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pirita ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi Pohja-Tallinn, Nõmme ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  3 aluetta tuki hinnoittelun laskua tarjouksiinsa ja 5 nostoja lievemmin.

Voluumi ryhmässä laski: 144 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nousua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1556 €/m2 (+13 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Nõmme ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nousua hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 laskua. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (257 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1964 €/m2 (+74 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Kristiine alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Lasnamäe, Pirita ja Haabersti niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 3 kpl laski niitä. Tarjousten määrä nousi (570 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui loiveni keskustasta pois (ts Kesklinn: 305 kpl / 56% ja Lasnamäe 138 kpl / 26%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Nomme alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostoa keskihinnoissa mitä tukivat hintapäivitetyt ja uudelleen avatut ryhminä sekä asuinalueena Kesklinn lähes kaikissa vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä hintapäivitettyjen tarjousten aliryhmässä Nõmme (6 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.