Asuntojen viikkokatsaus (10.8.): kaikki keskeisimmät alueet halpenivat


HINTABAROMETRI


Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä: 1761 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten Pirita (-28 €/m2 ), Kesklinn (-17 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-12 €/m2 ), Lasnamae (-10 €/m2 ), Kristiine (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat Mustamae (+26 €/m2 ), Nomme (+21 €/m2 ), Haabersti (+3 €/m2 ). Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2315 €/m2 tasoille. Tarjousten hintojen laskuun osallistuivat 3/4 myynnin merkittävimmästä alueesta pääkaupungissa.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2179 €/m2 (ts sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -29 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl nosti niitä lievemmin.

Kesklinn halpeni eniten sen suljettujen & kalliimpien tarjousten myötä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu segmentointimme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1721 €/m2 (+9 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Nomme, Mustamäe ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Pirita ja Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 5 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 4 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 150 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Mustamäe ja Lasnamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nousuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1698 €/m2 (+65 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Mustamäe, Pirita ja Lasnamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Pohja-Tallinn ja Kesklinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (182 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Pirita.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2012 €/m2 (-49 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin > 250 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Lasnamäe, Pohja-Tallinn, Mustamäe & Kesklinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Nomme & Pirita niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (447 kpl) ja niiden keskittyminen vaimeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 281 kpl / 63% ja Lasnamäe 76 kpl / 17%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Lasnamäe ja Pohja-Tallinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskuja keskihinnoissa mitä tukivat ryhmänä uudelleen avatut ja Kesklinn eniten alueena sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Haabersti (ts 8 kpl  edullisempaa kodin tarjousta sen uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä) kaunpunginosassa.
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina tiistaisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.