Kotien viikkokatsaus (28.03.): uustuotannon tungos kiihtyi


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1824 €/m2 & uuteen ennätykseen. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+68 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+35 €/m2 ), Kesklinn (+20 €/m2 ), Nomme (+3 €/m2 ), Mustamae (+2 €/m2 ), Kristiine (+1 €/m2 ), Haabersti (+1 €/m2  alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Lasnamae (-8 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2427 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pohja-Tallinn (1842 €/m2) & Kesklinn (2427 €/m2) ponkaisivat jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen ja nostivat samalla koko Tallinnan tarjouskannan uuteen ennätykseen sitten maan kiinteistölaman v2009 kesän.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2109 €/m2 (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -31 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 7 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 1 kpl laski niitä.
Kesklinn:ssa uustuotannon ruuhka näkyi jo satamassa myyjien toimesta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutkajakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2167 €/m2 (-40€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Lasnamäe & Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 2 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 701 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1671 €/m2 (-3 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Kristiine ja Lasnamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (317 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2174 €/m2 (-82 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin > 250 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Pirita & Kesklinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine & Nomme niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (743 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui keskustaa kohti (ts Kesklinn: 388 kpl / 52% ja Lasnamäe 112 kpl / 15%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pirita kaupunginosassa (ts 3 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina tiistaisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.