Kotitalouksien luottamus 3/2016: luisu alemmas jatkui
EKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 3/2016 jatkoii tippumistaan ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -14 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -13).

Luottamuksen koko laskuun vaikuttivat nyt eniten säästämisen vaikeus ja perheen oma talous.

  • Säästämisen mahdollisuudet tippuivat eniten kk:ssa eli -9 pistettä (nyt -18 & ed.kk -9). Viimeksi tämä mittari kävi näin alhaalla viime syksyn alussa lyhyen markkinaepävarmuuden aikoihin.
  • Oman talouden odotukset tippuivat nyt 1. kertaa miinukselle reiluun kahteen vuoteen (ts +1 => -1 pisteeseen). Tämä mittari aloitti laskutrendinsä 11/2014.
  • Edellistä massalamaa maassa kuvaava työttömyyden ns ”pelkokerroin” toipui hieman parempaan arvoonsa: +31. Tämä lasku pelosta -4 pistettä pitää sen kuitenkin hyvin korkealla tasolla vrt v2009 kriisin huippuihin. Pelkokerroin ajoitti kaikkein tarkimmin edellisen Viron kiinteistö- & talouskriisin kulkua viimeksi.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde: