Asuntojen viikkokatsaus (23.05.): kesähelteistä nostoja ennätyksiin


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1923 €/m2 (uusin ennätys!). Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+27 €/m2 ), Pirita (+14 €/m2 ), Lasnamae (+10 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+1 €/m2 ), alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Nomme (-45 €/m2 ), Kristiine (-5 €/m2 ), Mustamae (-4 €/m2 ), Haabersti (-2 €/m2 ),. Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2464 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Kesklinn (2464 €/m2) ponkaisi jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen ja nosti koko Tallinnan tarjouskannan uuteen huippuunsa sitten maan kiinteistölaman v2009. Kalliimpia hinnoitteluja vetää ylös – ennen kaikkea – massiivinen alati jatkuva uustuotannon vyöryminen Tallinnan markkinoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2192 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -24 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä.
Kesklinn kallistui kun laulavan viereen listautui massiivisesti kotien uustuotantoa myyntiin

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1683 €/m2 (-61 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Lasnamäe ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 90 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1751 €/m2 (+31 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi vain Nõmme kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 7 kaupunginosissa ja näistä 1 laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (367 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2046 €/m2 (+97 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi eniten Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (444 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni sekä keskustaa että Lasnamäen aluetta kohti (ts Kesklinn: 164 kpl / 37% ja Lasnamäe 63 kpl / 14%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn & Pohja-Tallinn alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Haabersti kaupunginosassa (ts 28 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.