Asuntojen viikkokatsaus (28.11.): nousuhurma jatkui ennallaan


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1978 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Nomme (+18 €/m2 ), Lasnamae (+13 €/m2 ), Kristiine (+8 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+4 €/m2 ), Pirita (+3 €/m2 ), Mustamae (+2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Haabersti (-5 €/m2 ) Kesklinn (-3 €/m2 ),. Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2481 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pohja-Tallinn (1941  €/m2) ja Lasnamäe (1483 €/m2) kohosivat  kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 jälleen. Samalla koko pääkaupunki teki jälleen pienoisen uuden m2-ennätyksen kotien tarjouskannassaan.
Myymätön uustuotanto heijastui nouseviin tarjouksiin yhä voimakkaasti. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2209 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -20 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä.

Nõmme kallistui kun sen Vana-Mustamäe lähiössä listattiin 2 uustuotantoa vm 2016 esiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1810 €/m2 (-128 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Nõmme ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 2 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 235 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1700 €/m2 (-16 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (291 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1877 €/m2 (-42 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Nõmme & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (359  kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni vähän lisää keskustaa kohti (ts Kesklinn: 77 kpl / 21% ja Lasnamäe 78 kpl / 22%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Kristiine alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tuki alueena Nõmme eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinna kaupunginosassa (ts 46 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.