Kotien arvonnousut jo päivittäistasoilta esiin markkinoilta


Myyntikotien arvostukset muuttuvat muuttuvat päivittäin kun myyjät päivittävät tarjouksiaan ja toteutuneet kaupat lopulta tapahtuvat. Aiemmin nämä tärkeät muutokset ovat olleet hyvin vaikeaa havaita teknisesti mutta kotiselaimen tekniikka avaa tähän suoran näkymän jopa päivittäis- & viikkotasoilta. Näillä parannuksilla asuntokauppojen teko on entistäkin sujuvampaa ja luotettavaa sekä ostajille että myyjille.

Pyyntöhinnan & myyntiedun arvokas suhde

Arviot käypiin myyntihintoihin suhteessa myyjän asettamiin pyyntöihin kertovat hyvin suoraan miten hyvä asuntomyynti on ostajan & investoijan silmin tuottaen etua. Tällaiset rinnakkaisarviot ovat nopea tapa tutustua ja vertailla omalta kannalta sopivaksi hinnoiteltuja myyntejä hinta- & laatusuhteessa mm vanhan kodin vaatimiin remontteihin nähden.

Käytännössä markkinoilta löytyy mm oheinen kiinnostavampi myynti aivan uusitusta kodista Kesklinn :n alueelta.

Tästä kuvasta näkee suoraan miten vihreällä kuvaan merkitty edun alue (/ asunnon arvo suhteessa samanlaisiin lähistöltä) on kasvanut voimakkaasti juuri äskettäin (ts 3/2023 lopulta kuten aika usein nykyään nähdään) samalla kun itse myyntihinta on pysynyt viime viikot aivan entisellään. Kaiken kaikkiaan myyntiä on yritelty jo viime kesältä alkaen ja tuolloin jopa +55 000 € korkeammilla pyynnöillä kuin tätä julkaistaessa.

Asunto on siis nostanut arvoaan voimakkaasti äsken koska sen ympäröivät myynnit ovat muuttuneet niin, että niiden julkinen näkyvä vaikutus on hintaa kohottava ts myyjät ovat enemmistönä pyytämässä yhä enemmän avoimista samankaltaisista myyntikodeistaan. Asunnon arvioitu etu ostajalleen on noin +18 400 €, josta voi ynnätä käyväksi myyntihinnaksi suunnilleen 208 400 € – pyyntö tähän pohjaksi otettuna.

Katsomalla tällä tavalla myynnin ja arvonmuodostuksen koko historiaa on myös helppoa & ketterää havaita kuinka paljon kukin myyjä / välittäjä alueellisesti tunnistaa myyntiympäristönsä muutoksia ja tekee niistä sitten aina omat ratkaisunsa kun pyyntöjä tarkistetaan uudelleen kodin omistajan kanssa. Tässä tapauksessa pyyntöä on alennettu juuri samoina aikoina kuin koko lähistön markkina on alkanut kallistua yhä voimakkaammin (ts vihreän alueen noste alkoi juuri tuosta hetkestä). Toisaalta myyjän välittäjä ei ole reagoinut ympäristön kallistumiseen lainkaan ts tämä luo aktiiviselle sijoittajalle uusia mahdollisuuksia & potentiaalia kauppaan.

Loppujen lopuksi tällainen syvenevä skenaario johtaa kodin myyntiin ennemmin kuin vasta myöhemmin kun yhä jäljelle jääneet aktiiviset ostajat – jossain vaiheessa – havahtuvat laadukkaaseen & edulliseen tarjoukseen.

Parempien tarjousten päivittäiset arvonnostot

Aktiivinen hinnoitteluympäristö lähistöltä kodille luo hyvän potentiaalin tunnistaa lyhyenkin aikavälin äkilliset arvonmuutokset & -nousut omalle kodille: toteutuessaan kaupoiksi nämä tarjoukset muuttuvat pankin malleista riippuen ko alueen keskihintojen käyviksi todellisiksi realliarvoiksi mitä vastaan lainoitetaan. Kotiselaimen ainutlaatuinen metodi tuottaakin näitä arvonnousuja muutoksina jopa päivän tarkkuudella markkinoiden parhaiksi nähdyille tarjouksille ja antaa edut heti suoraan ostajien käyttöön.

Tästä kuvasta on kaksiosta helppo todeta kuinka sen etu on noussut viikossa jopa +9407 € ts yhtä päivää kohti jopa sen+1344 €. Tämähän tarkoittaa sitä, että koko hyödyn lisäarvosta pyyntöön nähden +10% on vain viikon sisällä muodostunut puolikas siihen +5% lisää.

Näin tarkat arvonmääritykset eivät ole aiemmin olleet nopeita löytää, mutta automatisoitu analyysi koko kaupungin markkinan suhteen tuo ne nyt helpoksi nähdä jokaiselle kiinnostuneelle ostajalle / myyjälle.

360-asteen myyntinäkymät

Avoimen myynnin käypä arvo syntyy sen samankaltaisten vertaismyyntien vaikutuksista. Nämä komponentit ovat aina myöskin visualisoitavissa ja löydettävissä lähistöltä markkinakartalle täysin automaattisesti. Tästä syntyy ns 360-asteen täysi myyntinäkymä, josta yhdellä silmäyksellä on nopeaa nähdä miten tilanne on rakentunut dynaamisesti.

Tässä kuvassa kodin myynnin ympäristöstä löytyy selvästi vain kohottavia vihreitä tarjouksia kuin laskevia (punaiset viivat) samalla kun niiden vaikutukset liikkuvat max +89 €/m2 kustakin poimitusta naapuruston myynnistä riippuen.

Kuvasta näkee myös hyvin miten kaikkein relevantimmat vaikuttavat myynnit sijoittuvat ydinkeskustan & sataman suuntaan (ts merkinnät 1, 2, 3, 5), joiden nostavat hintavaikutukset ovat luokkaa +42 … +89 €/m2.

Arvonmääritysten visuaalinen esitys punaisten ja vihreiden viivojen vaikuttavuuden kautta luo uuden dimension ymmärtää asuntomarkkinoita entistäkin tehokkaammin.

Arvonnousut & -muutokset tarjoaa

Kotiselaimen parhaimpien myyntitilanteiden listalta pääset suoraan osallistumaan ja seuraamaan kiinnostavimpien myyntikotien muutoksia aina markkinan päivittyessä automaattisesti.

Katsomalla pyyntöhinnan kehitystä suhteessa markkinan tarjoamaan etuun & hyötyyn voit arvioida käden käänteessä mielenkiintoisimmilta näyttävät myyntikodit loogisesti ja systemaattisesti.

Kun kiinnostus yhä syvenee tiettyä kotia kohtaan avaat myös heti sekä 360-asteen ilmaisen markkinakartan sekä varsinaisen myynti-ilmoituksen listausta toteuttavasta portaalista.

Liittymällä & kirjautumalla kotiselaimen jäseneksi voit myös:

  • Luoda samasta pisteestä kodin yksityisnäytön sitovia sopimusvarauksia myyjälle käyttäen omia Web3-lompakon varoja, joihin välittäjä voi puolestaan sitoutua omalta taholtaan bonuksen ollessa hänelle vaivaa vastaan riittävän hyvä.
  • Älysopimusten teko on riskiltä täysin suojattua valitsemasi vakaavalutan (USDT/USDC/etc …) kautta lohkoketjusta toimien ja älysopimuksia käyttäen niin, että voit koska hyvänsä peruuttaa & palauttaa omaan lompakkoon ennakkomaksut yhä avoimista varauksista.